Free HTML5 Bootstrap

Publikacje

Artykuły

 1. Dulęba I., Jagodziński J., Wpływ trajektorii referencyjnej dla algorytmu Lafferierra-Sussmanna na ewolucję Integratora Brocketta, Problemy Robotyki, Tom. II, Prace Naukowe, Elektronika, z. 166, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2008, ss. 515 – 524,
 2. Dulęba I., Jagodziński J., On the structure of Chen-Fliess-Sussmann equation for Ph. Hall motion representation, K. Tchoń, redaktor, Progress in Robotics, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2008, ss. 9 – 20,
 3. Dulęba I., Jagodziński J., Computational algebra support for the Chen-Fliess-Sussmann differential equation , Workshop on Robot Motion and Control, Springer Verlag, 2009, ss. 133 – 142,
 4. Jagodziński J., Równoważność algorytmu Lafferierra-Sussmanna z metodą Murray-Sastry'ego w planowaniu ruchu układów łańcuchowych, Problemy Robotyki, Tom. II, Prace Naukowe, Elektronika, z. 175, Warszawa, 2010. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ss. 515 – 524,
 5. Dulęba I., Jagodziński J., Motion representations for the Lafferriere-Sussmann's algorithm of control nilpotent systems, Int. Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2011, Vol. 21, No. 3, ss. 525 – 534,
 6. Dulęba I., Jagodziński J., Generating Chen-Fliess-Sussmann equation via Campbell-Baker-Hausdorff-Dynkin Formula, Proc. of Int. Conf. on Methods and Models in Automation and Robotics, 2011, (MMAR, IEEE dokument elektroniczny) ss. 57 – 61,
 7. Dulęba I., Jagodziński J., Practical efficiency evaluation of a nilpotent approximation algorithm for driftless nonholonomic systems, Lecture Notes in Control and Information Sciences, 2012, Volume 422/2012, ss. 283 – 292,
 8. Jagodziński J., Ostrowski D. Uzasadnienie potrzeby badań nad innowacyjnością w logistyce z wykorzystaniem modeli dyfuzyjnych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2013, nr 37, ss. 103-122
 9. Bujak A., Hetmańczuk T., Jagodziński J., Kłosowski J., Ostrowski D., Ocena poziomu innowacyjności przedsiębiorstw logistycznych działających na terenie Dolnego Śląska, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2014, nr 5 (43), Wyzwania biznesowe XXI wieku, (Międzynarodowa konferencja organizowana przez WSB – Wrocław Wyzwania biznesowe XXI wieku – październik 2013) ss. 41-52,
 10. Jagodziński J., Kłosowski J., Innowacyjność w przedsiębiorstwach logistycznych w województwie dolnośląskim, Prace Naukowe Uniwerystetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Gospodarka regionalna w teorii i praktyce, nr 333, 2014, (XXI międzynarodowa konferencja „Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce” Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław, WEZiT, 2013), ss. 135 - 145,
 11. Jagodziński J., Ostrowski D., Zrównoważony rozwój innowacji w przedsiębiorstwie logistycznym, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Nr 3 (41), 2014, ss. 215-230,
 12. Jagodziński J., The extended Hurwicz criterion for decision making in logistics application, The Wroclaw School of Banking Research Journal, No 1 (39) 2014, ss. 25 - 44
 13. Jagodziński J., Rozszerzone kryterium Hurwicza podejmowania decyzji, dla zastosowań logistycznych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 3 (41), 2014 ss. 197 - 214,
 14. Ostrowski D., Jagodziński J., Zarządzanie projektem na przykładzie organizacji Dnia z Logistyką w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu,, Logistyka, 6/2014, ss. 13618 - 13624,
 15. Jagodziński J., Ostrowski D., Rozkład grup modelu Rogersa na przykładzie dolnośląskich przedsiębiorstw logistycznych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 249, 2015, (I Konferencja Naukowa Logistyka - Logistyka w naukach o zarządzaniu, Chęciny, 4 – 5 marca 2015), ss. 359 - 373,
 16. Jagodziński J., Ostrowski D., Bariery we wdrażaniu innowacji w dolnośląskich przedsiębiorstwach logistycznych, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Teoria i praktyka AGH Kraków, 2015, (XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Zarządzanie Przedsiębiorstwem – Teoria i praktyka Kraków, 27-28 listopada 2014) (do aktualizacji)
 17. Ostrowski D., Jagodziński J., Sobczyk S., Rola logistyki w realizacji strategii organizacji na przykładzie działalności firmy przewozowej PolskiBus.com, Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji, Logistyka, Wiedza, Ekoinnowacje, TOM II, Częstochowa 2015, ss. 138-153,
 18. Jagodziński J. Ostrowski D., Bariery we wdrażaniu podejścia procesowego w przedsiębiorstwach w Polsce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Vol. 15, Nr 7, 2015, ss. 925 - 943,
 19. Jagodziński J., Ostrowski D., Empirical research review on barriers to the implementation of the process approach in Polish companies, Central and Eastern European Journal of Management and Economics, tom 4, nr 1, 2016, ss. 9-26,
 20. Gębczyńska A., Jagodziński J., Sobczyk S., Problemy w działaniu organizacji procesowej w Polsce, Konferencja Logistyka w naukach o zarządzaniu 8-9 marca 2016, Olsztyn koło Częstochowy (do aktualizacji)
 21. Ostrowski D., Jagodziński J., Ocena wdrażania filozofii ciągłego doskonalenia w firmie X – część druga, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (2016) (do aktualizacji)
 22. Jagodziński J., Ostrowski D., Optymalizacja wybranego procesu produkcyjnego w oparciu o zasadę ciągłego doskonalenia na przykładzie przedsiębiorstwa X, (Konferencja Logistyka w naukach o zarządzaniu 8-9 marca 2016, Olsztyn koło Częstochowy), Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie nr 24, t. 2 2016, ss. 201–214
 23. Ostrowski D., Jagodziński J., Gębczyńska A., Ocena funkcjonowania komunikacji poziomej w przedsiębiorstwach działających w układzie procesowym Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Vol. 4 (807), 2017, ss. 3 - 16,

Materiały dydaktyczne

Manuale

Manual - skrypt dla studentów do przedmiotu, zawiera zadania i wskazówki dla prowadzących. Dodatkowo manuale były recenzowane.

 1. Gębczyńska A., Jagodziński J., Ostrowski D., Manual do przedmiotu: Projektowanie procesów logistycznych, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, 2013 (s. 105),
 2. Jagodziński J., Manual do przedmiotu: Monitorowanie Ładunków, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, 2014 (s. 103),
 3. Jagodziński J., Manual do przedmiotu: Towaroznawstwo, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, 2015 (s. 119),

Instrukcje laboratoryjne

(poniższa została zaklasyfikowana przez Google Scholar)

 • J. Jagodziński, K. Zadarnowska, Obsługa i programowanie robota FANUC (R-30iA), Politechnika Wrocławska, 2010.