Free HTML5 Bootstrap

Dydaktyka

Materiały, wyniki

Sieci przemysłowe - W4 (sem. zimowy 2017/2018)

Propozycje ocen po kartkówkach (pdf).

Sieci przemysłowe rozproszone - W10 (sem. zimowy 2017/2018)

Propozycje ocen po kartkówkach (pdf).

Informatyka przemysłowa - W4 (sem. zimowy 2017/2018)

Wykłady

Celem wykładu jest nabycie wiedzy z zakresu Internetu Rzeczy (IoT – Internet of Things). Szczegółowo zostaną omówione zastosowania w życiu codziennym (w inteligentnych domach, budynkach, miastach, transporcie, opiece zdrowotnej, inteligentnych pojazdach itp.). Będą przedstawione również aspekty bezpieczeństwa, dostawcy, główne platformy IoT.

Wykład 1.
Wykład 2.
Wykład 3.
Wykład 4. Materiały pomocnicze: Cisco plant, ARM mbed 1, mbed 2.
Wykład 5.
Wykład 6. Materiały pomocnicze: Standard EDI Skodette.

Szablon

Szablon do wypełnienia dla sieci przemysłowych (doc).

Lista prowadzonych zajęć (doświadczenie dydaktyczne)

Politechnika Wrocławska

 • 2007 – 2008; Technologie informacyjne – laboratorium
 • 2007 – 2008; Programowanie obiektowe – laboratorium
 • 2007 – 2011; Podstawy robotyki – laboratorium i ćwiczenia
 • 2017 – obecnie; Komputerowe sieci przemysłowe – wykład
 • 2017 – obecnie; Informatyka przemysłowa – wykład
 • 2017 – obecnie; Sieci przemysłowe – wykład
 • 2017 – obecnie; Sieci przemysłowe i rozproszone – wykład
 • 2017 – obecnie; Sterowniki i regulatory – laboratorium

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

 • 2010 – 2017; Inżynieria systemów i analiza systemowa – wykład i ćwiczenia
 • 2011 – 2017; Projektowanie procesów logistycznych – ćwiczenia, laboratorium (Projektowanie procesów i systemów logistycznych – wykład na studiach podyplomowych 2013-2014)
 • 2012 – 2017; Audyt procesów logistycznych – wykład i ćwiczenia
 • 2013 – 2017; Podstawy konstrukcji maszyn – wykład i ćwiczenia
 • 2013 – 2017; Monitorowanie ładunków – wykład i ćwiczenia
 • 2014 – 2017; Mechanika i wytrzymałość materiałów – wykład i ćwiczenia
 • 2013 – 2015; Towaroznawstwo i technologie procesów transportowych – wykład i ćwiczenia
 • 2015 – 2017; Towaroznawstwo – wykład i ćwiczenia
 • 2012 – 2017; Seminaria dyplomowe (promotor prac licencjackich, magisterskich oraz inżynierskich)