5S Japan Way

1S. Seiri (sortowanie)

Identyfikacja i usunięcie wszystkich przedmiotów, które są zbędne na stanowiskach pracy.

2S. Seiton (systematyka)

Uporządkowanie i wyznaczenie miejsc dla wszystkich przedmiotów, które pozostały po 1S, zgodnie z zasadą „miejsce dla wszystkiego i wszystko na swoim miejscu”.

3S. Seiso (sprzątanie)

Utrzymanie stanowisk pracy w czystości. Wymaga to określenia, co należy sprzątać, w jaki sposób, kiedy i kto powinien to robić.

4S. Seiketsu (standaryzacja)

Opracowanie i wdrożenie standardów dla pierwszych trzech kroków.

5S. Shitsuke (samodyscyplina)

Utrzymanie wprowadzonych usprawnień na stanowiskach pracy.

Publikacje
Wypromowanych dyplomantów
40 element ciągu Fibonacciego

Różne

Automatyka wg wiki

Automatyka (ang. automatic control lub control engineering) – dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).

Automatyki nie należy utożsamiać z automatyzacją (ang. automation), czyli metodami i środkami służącymi do wyeliminowania lub ograniczenia udziału człowieka w różnych czynnościach. Do automatyzacji może się przyczynić nie tylko automatyka, ale i na przykład mechanizacja, robotyka lub odpowiednie wykorzystanie technologii informacyjnych.

Learn More

Counter