5S Japan Way

1S. Seiri (sortowanie)

Identyfikacja i usunięcie wszystkich przedmiotów, które są zbędne na stanowiskach pracy.

2S. Seiton (systematyka)

Uporządkowanie i wyznaczenie miejsc dla wszystkich przedmiotów, które pozostały po 1S, zgodnie z zasadą „miejsce dla wszystkiego i wszystko na swoim miejscu”.

3S. Seiso (sprzątanie)

Utrzymanie stanowisk pracy w czystości. Wymaga to określenia, co należy sprzątać, w jaki sposób, kiedy i kto powinien to robić.

4S. Seiketsu (standaryzacja)

Opracowanie i wdrożenie standardów dla pierwszych trzech kroków.

5S. Shitsuke (samodyscyplina)

Utrzymanie wprowadzonych usprawnień na stanowiskach pracy.

Publikacje
Wypromowanych dyplomantów
Pomysłów na godzinę:)

Różne

Automatyka wg wiki

Automatyka (ang. automatic control lub control engineering) – dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).

Automatyki nie należy utożsamiać z automatyzacją (ang. automation), czyli metodami i środkami służącymi do wyeliminowania lub ograniczenia udziału człowieka w różnych czynnościach. Do automatyzacji może się przyczynić nie tylko automatyka, ale i na przykład mechanizacja, robotyka lub odpowiednie wykorzystanie technologii informacyjnych.

Learn More